Aios

Medrie heeft een faciliterende taak bij de opleiding van de Aios en biedt de Aios de mogelijkheid diensten te doen op de huisartsenpost.

Leidraad Aios op de post.

Introductiecursus

Twee keer per jaar wordt er een introductiecursus Aios op de huisartsenpost gehouden. De introductiecursus is zowel voor de eerste- als derdejaars Aios werkzaam in de regio van Medrie. Volgens het opleidingsreglement is de Aios verplicht een introductiecursus te volgen voordat de Aios op de huisartsenpost mag werken.

Tijdens deze middag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • organisatie Medrie
  • leren en werken
  • het registratieprogramma
  • de visiteauto

Daarna volgt een rondleiding op de huisartsenpost en triagepost.

Aanvragen inlogcode

Om als Aios op de huisartsenpost te kunnen werken hebben wij enkele gegevens nodig die via het aanvraagformulier account aan ons kunnen worden doorgegeven. Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt u van ons een inlogcode voor Call Manager.

Binnen Medrie bestaat een afspraak (AF78) over de inzet van de AIOS, de begeleiding door HAO en het zelfstandig dienstdoen door de AIOS.

De volgende formulieren dienen ter ondersteuning: