Charis

Contact: info@charisua.nl      Leden

Charis staat voor Coöperatie Huisartsenvereniging voor Regio, Initiatief en Samenwerking U.A. en bestaat uit huisartsen uit de gemeenten Hardenberg en Ommen.

Missie en Visie Charis

Op basis van gezamenlijke visie innoveert en borgt Charis kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in de eigen regio. Charis versterkt daarbij de regiefunctie van de huisarts, zo nodig door het gezamenlijk aanbieden van huisartsenzorg, in het belang van patiënten. Charis ondersteunt de aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun rol in de ruimste zin in het (medisch) zorgaanbod in directe zorgomgeving van de patiënt. Charis behartigt ook andere (o.a. maatschappelijke) belangen van haar leden.

Samen met de Huisartsencoöperatie Flevoland en omstreken (HCF) en Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ) is Charis aandeelhouder van Medrie.

Samenstelling bestuur Charis

  • H.J. (Erik) Hulscher (voorzitter)

  • C.J.L. (Cecile) Koelink (secretaris/penningmeester)