COPD

Medrie Regio Flevoland draagt zorg voor de samenhang tussen de verschillende ketenpartners in de regio. Dit betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen. In de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. De COPD zorg vindt veelal in de huisartspraktijken plaats, waarbij ook diëtisten, longverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten samenwerken. Wanneer u in de huisartsenpraktijk onder controle bent is uw huisarts/praktijkondersteuner uw aanspreekpunt, bij hem/haar kunt u terecht met vragen over de COPD zorg en uw behandeling. Meer informatie over hoe dit inhoudelijk in uw regio georganiseerd is vindt u hier.

Het doel van ketenzorg COPD is:
- Gericht op de aandoening COPD:
  - verminderen van de klachten;
  - verbeteren van het inspanningsvermogen;
  - normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1);
  - voorkómen van exacerbaties (longaanval);
  - uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid;
  - verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven.
- Tevreden patiënt
- Efficiënte/betaalbare ketenzorg

De kwaliteit van de uitgevoerde zorg wordt gemeten via landelijk afgesproken indicatoren en patiëntervaringsonderzoek.