COPD

De zorggroep draagt zorg voor de samenhang tussen de verschillende ketenpartners in de regio. Dit betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen. In de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. De zorg voor astma bij volwassenen en  COPD vindt deels in de huisartspraktijk plaats, deels in het ziekenhuis.

Kwaliteit

Afspraken over waar de zorg voor uw aandoening aan moet voldoen zijn vastgelegd in de zorgstandaard COPD. Er is ook een patiënten versie van deze zorgstandaard op te vragen via het Longfonds.