De beste zorg voor patiënten

De beste zorg voor álle patiënten!

Streef ernaar elke patiënt in 2016 minimaal één keer op het spreekuur te zien.
Goede (keten)zorg moet beschikbaar zijn voor iedereen die dit wil/nodig heeft. Ketenzorg, programmatische zorg, impliceert dat daar aandacht voor is vanuit de praktijk.  In de praktijk is het nog wel eens lastig om te voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen.

Hieronder een aantal tips:

 • Zorg voor een waterdicht afspraken- en registratiesysteem; zoals bv elke patiënt een vervolgafspraak meegeven. Wanneer patiënt niet verschijnt onderneemt u actie. Zo nodig treedt het no show protocol in werking of u registreert direct dat er sprake is van GPZ. Zo voorkomt u dat patiënten uit beeld raken.

 • Voor nu: ga na welke DM en COPD patiënten al langer dan een jaar niet meer zijn geweest, check of er alweer een afspraak staat gepland. Verschijnt patiënt dan weer niet: registreer GPZ.

  Nog géén vervolgafspraak gepland?: registreer patiënt eerst met GPZ (via controlebeleid) en roep deze patiënten vervolgens op. Wanneer ze daadwerkelijk verschijnen wijzigt u het controlebeleid weer in bv 2x/jaar. Het doel is niet patiënten te registreren met GPZ maar juist dat ze uiteindelijk weer in beeld komen.

 • Uitzondering VRM: een jaar na de start van de ketenzorg behoort u alle patiënten gezien te hebben. Dus bent u gestart op 1 april 2016 dan hebben alle patiënten op 1 april 2017 in het KIS een controle gehad.

 • Een patiënt met de markering GPZ (geen programmatische zorg) ontvangt geen programmatische zorg, maar is natuurlijk te allen tijde welkom op het spreekuur voor de reguliere basiszorg.


Waarom patiënten registreren met GPZ?

 • Zolang een patiënt een actief dossier heeft in Portavita wordt ketenzorg bij de zorgverzekering gedeclareerd. Binnen de ketens is het echter de (contractuele) afspraak dat alleen over die patiënten die daadwerkelijk zorg ontvangen mag worden gedeclareerd.

 • Dit bedrag wordt weliswaar niet doorberekend aan de patiënt, maar is voor de patiënten wel inzichtelijk. Medrie krijgt hierover de laatste tijd steeds vaker  vragen van patiënten. Terechte vragen, want aan patiënten die langer dan een jaar niet gezien zijn   op het spreekuur is geen inhoudelijke ketenzorg geleverd. Ook de zorgverzekeraars zelf en de accountant zijn hierop meer alert de laatste tijd.

 • Ook vanuit het oogpunt van privacy is het belangrijk deze dossiers als GPZ te markeren.

 • ‘Lege’ dossier vervuilen de benchmarkcijfers. Alleen (actieve) patiënten die gezien worden, en waarbij dus recente gegevens beschikbaar zijn, behoren te worden meegenomen voor de benchmark.  

 • Via GPZ houdt u uw ketenpopulatie goed in beeld, zowel in uw KIS als uw HIS. Wanneer u het dossier van deze patiënten zou staken is dit niet het geval.

 • No- show patiënten behoren jaarlijks te worden opgeroepen. Op de website vindt u hierover meer informatie en voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken: https://medrie.nl/no-show-beleid-1

 • Er zijn meer redenen om GPZ toe te kennen, zoals ‘op initiatief arts’ of ‘patiënt’.  In die gevallen hoeven patiënten niet jaarlijks te worden opgeroepen.


Streef ernaar van elke patiënt jaarlijks de volgende items te bespreken/te (laten) bepalen

DM:     MDRD, voetcontrole verricht en oogcontrole verricht (1x/2 jaar)

COPD: MRC/CCQ en NHG rookstatus (‘ja’ en ‘voorheen’ jaarlijks, ‘ooit’ eenmalig)

VRM:     LDL, systolische bloeddruk en NHG rookstatus (‘ja’ en ‘voorheen’ jaarlijks, ‘ooit’ eenmalig)
 

 • Via Portavita en/of Portavita Analytics (presets) kunt u zien in hoeverre deze zorg voor patiënten is uitgevoerd. Gebruik de laatste maanden op dit te completeren.

 • Praktisch: probeer zo min mogelijk jaarcontroles in december te plannen, als een patiënt dan niet komt is het al snel een volgend jaar wanneer de nieuwe afspraak gemaakt kan worden; voor de benchmark lijkt het dan alsof patiënt niet (compleet) in beeld is.

 • Rookstatus: Indien patiënten voorheen rookten of nog steeds roken dient u dit jaarlijks na te vragen/aan te vinken met als doel hierover in gesprek te komen met de patiënt. Dit is conform NHG. De rookhistorie dient u eenmalig in het KIS vast te leggen, daarna klapt het scherm wel steeds uit, maar is het niet verplicht  (niet  roodomrand) dit nogmaals in te vullen. Wanneer een patiënt nog nooit heeft gerookt hoeft u dit maar eenmalig na te vragen/aan te vinken.

 • Mocht u bij patiënten het afgelopen jaar alleen tussentijdse controles hebben geregistreerd is het verzoek naast deze controles in ieder geval jaarlijks een onderzoek ‘jaarcontrole’ uit te voeren.