Declaratie

Declaratie huisarts

Declaratie voor het ketentarief (DM2, COPD en VRM) vindt plaats op basis van de aantallen in het KIS. De huisartsenpraktijk dient er zorg voor te dragen dat tenminste per de 1e van het nieuwe kwartaal de patiëntgegevens in het KIS up to date zijn. Dat wil zeggen dat nieuw gediagnosticeerde patiënten erin staan, patiënten die zijn overleden zijn gestaakt en patiënten die zijn verwezen naar de tweedelijn zijn gestaakt naar tweedelijn. 
Na afloop van het kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten waarbij geen ketenzorg is geleverd.
Het declaratieproces voor deelnemende huisartsen verloopt als volgt:

 

Wat zit er in de ketens?

Onderstaande M&I verrichtingen zitten in de keten en mogen dus door de praktijk niet bij de ziektenkostenverzekering gedeclareerd worden:

-de 24-uurs bloeddrukmeting (VRM)
-stoppen met Roken (voor alle ketens)
-exacerbatie (COPD)
-vervolgspirometrie  (COPD)
-insulinetherapie (DM2)
-spleetlamponderzoek (DM2)