Declaratiegegevens

De patiënten die actief in het KIS staan worden per kwartaal uitbetaald. Peildatum is de 1ste dag van het kwartaal. Het is daarom van belang dat juiste patiënten in het KIS staan. Wijzigingen kun je namelijk niet met terugwerkende kracht aanbrengen in het KIS.

Wil je er daarom voor zorgen dat:

  • alle nieuw gediagnosticeerde patiënten in Portavita staan en zijn aangemeld (actie: van de werklijst afhalen)

  • van overleden patiënten in Portavita het dossier is gestaakt (actie: behandelplan> staak behandeling > reden > overleden. Of zie handleiding pagina 19)

  • van mensen die verhuisd zijn buiten de regio het dossier is gestaakt (actie: behandelplan> staak behandeling > reden > verhuizing)

  • van patiënten die verhuisd zijn (van huisarts) binnen de regio het dossier/hoofdbehandelaarschap is overgedragen naar de betreffende praktijk. De ontvangende praktijk wijzigt dan de administratieve huisarts in die van de ontvangende arts.

Declaratieproces
Bekijk hier het proces declaratie zorggroeg en het format specificatie facturen diëtisen.

Beveiligd versturen patiëntgegevens
Werkinstructie voor het veilig sturen van patiëntgegevens

Ook als de declaratiegegevens uit het KIS gehaald worden ontvang je, zoals je gewend bent, een bevestiging per e-mail. Deze mail wordt verstuurd nadat alle gegevens compleet zijn en de COV is uitgevoerd. Als daarbij onverhoopt patiënten uitvallen wordt dat ook in datzelfde bericht vermeld.

Declaratie consulten
Patienten die door de praktijkondersteuners worden gezien, maar niet deel nemen aan ketenzorg kunnen en mogen NIET gedeclareerd worden. De huisarts krijgt jaarlijks praktijkondersteuners gelden te weten €3,60 per patiënt x zijn gehele praktijkpopulatie.  Dus als je in een praktijk werkt met 3.000 patiënten x €3,60 = €10.800,- Vanuit dit bedrag kunnen de patiënten gezien worden die buiten de keten vallen. Daarnaast krijgt de huisarts voor elke ketenpatiënt nog een apart tarief.

Overzicht declaraties binnen en buiten de keten

Keten Ingekocht in de Keten Niet ingekocht
DM/COPD/VRM SMR  
DM/COPD/VRM Consulten DA  
COPD Longfunctie  
DM Fundus  
DM/COPD/VRM Dieet  
VRM 24uurs bloeddrukmeting Glucosestrips
    Polyfarmacie
    ECG
    Doppler
    EnkelarmIndex
DM/COPD/VRM   Laboratoruim