Diabetes Mellitus

De zorggroep draagt zorg voor de samenhang tussen de verschillende ketenpartners in de regio. Dit betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen. In de zorggroep werken huisartsen samen met andere zorgverleners. De diabeteszorg vindt grotendeels in de huisartspraktijken plaats, waarbij ook diabetesverpleegkundigen, internisten en oogartsen hun aandeel leveren.

Kwaliteit

Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft samen met zorgverleners afspraken gemaakt hoe goede zorg eruit moet zien. De afspraken zijn vastgelegd in de zorgstandaard diabetes zodat u gemakkelijk kunt zien waar zorg voor uw aandoening aan moet voldoen.