Diabetes nieuws

 

Diabetescafé
Ook een Diabetescafé bijwonen? kijk hier voor meer informatie

Veranderingen van vergoedingen voor glucoseteststrips voor uw bloedglucosemeter in 2015
Zorgverzekeraars hebben de vergoedingen voor bloedglucose-teststrips in 2015 fors verlaagd. Daardoor kunt u de eerstvolgende keer bij het halen van uw teststrips bij de apotheek te maken krijgen met veranderingen.

Om nu en in de toekomst te zorgen voor goede maar ook betaalbare zorg, is besloten om in onze regio standaard drie voorkeursmeters te adviseren. Dit besluit is genomen in overleg met alle betrokken zorgverleners waarbij rekening is gehouden met de resultaten van een patiëntenquête. Het betreft de volgende meters:

  • de Accu-Chek Performa
  • Glucomen LX plus en
  • Contour TS.

Alle beschikbare meters zijn uitgebreid met elkaar vergeleken, maar deze drie meters waren het beste wat betreft de nauwkeurigheid, de gebruiksvriendelijkheid en de kosten.

Bij het ophalen van nieuwe teststrips wordt u, in overleg met uw behandelaar, geadviseerd om één van de drie voorkeursmeters te gaan gebruiken. Hier zitten voor u geen kosten aan.

Voor kinderen tot 18 jaar adviseren wij de meters die zij nu gebruiken, te blijven gebruiken. Mensen met diabetes die een insulinepomp gebruiken met de daarbij horende bloedglucose meter kunnen hiermee doorgaan.

 

Vriendelijke groet,

Werkgroep diabeteshulpmiddelen namens de regio Zwolle,

Apotheken regio Zwolle

Diabetescentrum Isala

Diabetesverpleegkundigen regio Zwolle

Huisartsen regio Zwolle

Praktijkondersteuners regio Zwolle