Diabetesverpleegkundige

De behandelduur door de diabetesverpleegkundige (DVK) is één jaar. Daarna worden de naar hen verwezen patiënten weer terug verwezen naar de huisarts/praktijkondersteuner. Er kunnen redenen zijn waardoor patiënten soms langer dan een jaar in zorg zijn:

-          Opstarten GLP 1-behandeling
-          Verandering van behandelregime
-          Terugval na aanvankelijk verbetering bij leefstijl of andere therapie
-          Patiënten die een deel van het jaar in een ander land verblijven
-          Complexe situatie, bijvoorbeeld ploegendienst
-          Bijkomende ziektes, bijvoorbeeld ontregeling tijdens prednisongebruik
-          Minder therapietrouwe patiënten, waarbij extra tijd en aandacht voor motivatie nodig is.
In bovenstaande situaties mag de behandeling door de diabetesverpleegkundige verlengd worden.

De DVK neemt aan het eind van het behandeljaar contact op met de huisarts of praktijkondersteuner en bespreekt de volgende punten:
·         Is er sprake van GLP1 patiënt, wijziging behandelregime, therapie-ontrouw, langdurig verblijf elders, bijzondere omstandigheden
·         Verdere beleid:  is tweedelijn geïndiceerd?

Is de verlenging akkoord? De praktijkondersteuner/huisarts stuurt via Portavita aanvraag voor verlenging consult op verzoek.
Is de verlenging niet noodzakelijk? De DVK rapporteert in Portavita en stuurt patiënt retour huisarts.
Bij indicatie tweedelijn bespreken in casusoverleg met internist (dit gebeurt al eerder tijdens het casusoverleg ruim voor dat het jaar om is).

Wil je contact met de diabetesverpleegkundige? 
Annette Veldman, 06-22591796
Reinou Friso, 06-23889443
Peter te Huerne, 06-51020320