Diabetesverpleegkundige

Hieronder lees je de aanvraagprocedure consult bij de transmurale diabetesverpleegkundige via Portavita:

1. Inloggen in Portavita Klik links op “diabetes”. Selecteer de patiënt in de lijst.
2. Updaten medische gegevens Klik aan de linkerkant op Monitor. Klik vervolgens rechts bovenaan (tabbladen) op OZIS-meting, OZIS med. en laboratorium. Importeer dan de laatste gegevens uit het HIS.
3. Telefoonnummer patiënt toevoegen Klik aan de linkerkant onder ” EPD algemeen” op “Overzicht”  en bovenaan op “wijzig aanmeldgegevens”  en voeg hier het telefoonnummer van de patiënt toe. Klik onderaan op OK, naar patiëntendossier en vervolgens op enter.
4. Aanvragen tussentijdse controle (= consult bij transmurale dvk) Klik aan de linkerkant op “tussentijdse controle”, onder het kopje “onderzoeken” en vervolgens op aanvragen. Bij de vraagstelling vul je in waarvoor je de patiënt naar de diabetesverpleegkundige wilt verwijzen en kort welke acties er tot dusver zijn ondernomen. Bij “aanvragen bij”, bovenaan het picklijstje staat “diabetesverpleegkundigen Medrie”, deze selecteren. Klik onderaan het formulier op OK, terug naar het overzicht en op enter.
5. Contact De diabetesverpleegkundige neemt vervolgens contact op met de patiënt om een afspraak te maken.

Werkwijze voor overleg of vragen per e-mail
Voor overleg kan je de diabetesverpleegkundige bellen of mailen. Klik hier voor de actuele bereikbaarheid. Als het een casus betreft kan je je vraag via Portavita stellen. De diabetesverpleegkundige kan dan in het dossier van de patiënt meekijken. De werkwijze hiervoor is hetzelfde als de hierboven beschreven werkwijze voor het aanvragen van een consult op verzoek, maar vermeld in je vraagstelling dan duidelijk dat het een vraag betreft en geen verwijzing.

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundigen.