Extra info


Graag geven we nog wat extra informatie rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel:   Aleid Wolfsen, Voorziter van de Autoriteit Persoonsgegevens
'De zorgsector is welwillend om datalekken te melden'
Lees verder
Juridisch juist handelen in de dagpraktijk (Cursus)

Mede vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leeft in veel dagpraktijken de vraag: doen we alles juridisch wel helemaal juist? De invoering van de AVG per 25 mei is een goed moment om die check te doen.

Wat is ‘datalekken’ en wat moet je dan doen? Hoe moet je omgaan met verzoeken van (gescheiden) ouders om inzage in het dossier van hun kinderen? En mag je nabestaanden inzage geven in het dossier van hun overleden familielid? Wat doe je als je de vraag krijgt van de politie of een patiënt in je praktijk is geweest? En wat als deze persoon mogelijk zijn of haar kinderen mishandelt? Een antwoord op onder andere deze vragen krijg je tijdens deze nascholing. Natuurlijk komt ook de AVG aan bod.

Meer informatie en inschrijven