Veelgestelde vragen

Privacy | huisartsenpost

Hebben de huisartsen van de Huisartsenpost inzage in mijn medisch dossier?

In een aantal dagpraktijken van huisartsen die aangesloten zijn bij Medrie, heeft de praktijkcomputer een koppeling met systeem van De Huisartsenposten van Medrie. Om uw privacy te beschermen is binnen Medrie de beveiliging zodanig ingesteld dat uw medische gegevens uitsluitend ingezien kunnen worden door de huisarts die betrokken is bij uw hulpvraag. Heeft u bezwaar tegen deze regionale koppeling, neem hierover dan contact op met uw eigen huisarts. Hij/zij zorgt er voor dat uw medische gegevens niet ingezien kunnen worden door de Huisartsenpost.

 

 

Wordt mijn telefoongesprek opgenomen?

Ja, wanneer u belt met het 0900-nummer van de huisartsenpost nemen wij het gesprek op en bewaren deze opname. We doen dit in het kader van kwaliteitsborging. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met alle bandopnamen. Het opnemen van gesprekken is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast het opnemen van gesprekken komt het voor dat nieuwe collega’s meeluisteren met het gesprek. Wij doen dit om nieuwe collega’s in te werken en om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met het meeluisteren van telefoongesprekken.

Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?

Alle gesprekken worden opgenomen om:

  • Gesprekken tussen patiënt en doktersassistent te kunnen evalueren met de verantwoordelijke arts in het kader van kwaliteitsbewaking.

Kan ik als patiënt ook mijn gesprek beluisteren?

Nee, dat kan niet. De gesprekken worden alleen opgenomen in het kader van kwaliteitsborging, niet voor andere doeleinden.

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens | huisartsenpost

Waarom wil de huisartsenpost inzage in de patiëntendossiers?

Uw huisarts en apotheker houden ieder een eigen dossier over u bij.  Uw huisarts over uw klachten en uw apotheker over uw medicijngebruik en of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
Als u ’s avonds of in het weekend een beroep moet doen op de huisartsenpost, kan deze geen contact met uw huisarts of apotheker opnemen om gegevens op te vragen. Toch wilt u zo snel en veilig mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen.

Om die reden gaan de huisartsenposten begin 2014 informatie elektronisch uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt (het LSP). Dit LSP zorgt ervoor dat bepaalde delen van de dossiers op de huisartsenpost kunnen worden ingezien door de behandelend arts op die huisartsenpost. Hiervoor is uw toestemming nodig. Uw huisarts en apotheker hebben u inmiddels om die toestemming gevraagd of zullen dit binnenkort gaan doen. De assistent aan de telefoon en op de huisartsenpost hebben geen inzage in deze medische gegevens.

Tarieven en kosten | huisartsenpost

Wat kost een bezoek?

Per 1 januari 2020 kost 1) een consult op de post € 144,28 2) een visite € 216,42 en 3) een telefonisch consult € 25,00.

U ontvangt een rekening wanneer:

  • u niet staat ingeschreven bij één van de huisartsen die deelneemt aan de Huisartsenpost. U dient de rekening direct contant te betalen (een pinautomaat is aanwezig).

  • uw zorgverzekeraar niet is aangesloten bij Vecozo. Op http://www.vecozo.nl/web (onder het kopje ‘Overzicht zorgpassen’) kunt u zien of uw zorgverzekeraar bij Vecozo is aangesloten.

  • uw verzekeringsgegevens onjuist of niet bij ons bekend zijn. In dit geval kunt u de rekening met de juiste gegevens aan ons retour zenden.

Ik heb alleen maar met de doktersassistent gesproken en ik ontvang toch een rekening. Hoe zit dat?

Ook het contact met een doktersasssistent, waarbij een advies wordt verstrekt, is een telefonisch consult. Het is niet altijd noodzakelijk dat u contact heeft met een huisarts. Een advies van de doktersassistenten wordt altijd door een huisarts geverifieerd.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de Huisartsenpost?

De regionale zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea keurt de begroting van de Huisartsenpost vast. Vervolgens stelt de Nederlands Zorgautoriteit aan de hand van deze begroting, de tarieven vast die Medrie in rekening mag brengen voor haar dienstverlening op de Huisartsenpost.

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de rekening. Wat moet ik doen?

U kunt weinig doen. Medrie moet zich houden aan duidelijke voorschriften voor het in rekening brengen van behandelingen. Deze zijn goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze geeft aan welke bedragen voor welke behandelingen of welke adviezen in rekening mogen worden gebracht. Wilt u alsnog een klacht indienen, dan kunt u dit doen door het klachtenformulier in te vullen en naar ons toe te sturen.

Ik krijg extra kosten in rekening gebracht. Hoe kan dit?

Bij een doorverwijziging naar een specialist kunnen er mogelijk extra kosten bij u in rekening worden voor bijvoorbeeld röntgenfoto’s en medicijnen.

Werkwijze | huisartsenpost

Wanneer heeft u spoedzorg nodig?

Bij een medische noodsituatie die naar uw mening niet kan wachten tot u bij uw eigen huisarts terecht kunt. Overleg altijd met deskundigen wat u het beste kunt doen. Bel daarom eerst de huisartsenpost en bespreek de situatie. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk welke zorg het beste bij uw situatie past. 

Is er een levensbedreigende situatie? Bel 112

Tijdens kantoortijden spoedzorg?

Uw huisarts verwijst u zonodig door naar de spoedeiende hulp van het ziekenhuis. U ontvangt telefonisch advies of u rechtstreeks naar het ziekenhuis kunt gaan of dat uw huisarts u eerst wil zien.

Buiten kantoortijden spoedzorg? Bel tussen 17:00 en 8:00 uur met de Medrie Huisartsenpost 0900 - 333 6 333

 

Welke gegevens heeft de Huisartsenpost van mij nodig als ik bel?

Houd de volgende gegevens bij de hand als u belt:

  • uw naam, adres en geboortedatum (of van degene voor wie u belt);

  • de gegevens van de verzekering (verzekeringskaart of polisblad);

  • de naam van de eigen huisarts;

  • de medische voorgeschiedenis;

  • het medicijngebruik.

Op eigen initiatief naar de Huisartsenpost?

Overleg altijd met deskundigen wat u het beste kunt doen. Bel daarom eerst de huisartsenpost en bespreek de situatie. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk welke zorg het beste bij uw situatie past. Dit kan een zelfzorgadvies zijn (geen directe noodzaak om naar de huisartsenpost te komen). Het kan ook zijn dat een bezoek aan de huisartsenpost wel nodig is of dat u een rechtstreekse verwijzing naar het ziekenhuis krijgt. 
Bij levensbedreigende situaties wordt direct een ambulance ingezet.

Waarom moet ik mij legitimeren op de Huisartsenpost?

Vanaf 1 juni 2009 zijn alle huisartsenposten verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat huisartsenposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen.

U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) waar zij bij ingeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Huisartsenpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas.

Als u zich niet kunt legitimeren, helpen wij u wel. De Huisartsenpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Helaas is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen.

Heeft u vragen over ‘BSN in de zorg’. Kijk op www.infoBSNzorg.nl of bel met de servicedesk van het informatiepunt: 0900 232 43 42 (€ 0,01 per minuut).

Overige vragen | huisartsenpost

Kan ik voor tandheelkundige en verloskundige zorg bellen met de huisartsenpost?

De huisartsenpost is niet bedoeld voor tandheelkundige en verloskundige zorg buiten kantooruren. Hiervoor belt u met uw eigen tandarts of verloskundige.

Ik heb geen vervoer, kan de visitearts dan naar mij toe komen?

Wanneer u geen vervoer heeft is dit geen reden om de visitearts te sturen. U moet zelf voor vervoer zorgen waarbij u mogelijk een beroep kunt doen op gezinsleden, familie, buren of bekenden. U kunt ook een taxi nemen. De ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer. Alleen wanneer het reizen naar de Huisartsenpost om medische redenen niet mogelijk is, komt de visitearts bij u aan huis.

Wat gebeurt er wanneer de visitearts bezig is en ik snel een huisarts moet hebben?

De Huisartsenpost werkt samen met de Regionale Ambulancevoorziening. Wanneer een visitearts niet binnen korte tijd bij u kan zijn en snelle hulp noodzakelijk is, wordt een ambulance ingezet. Deskundige zorg is in spoedgevallen dan ook altijd gegarandeerd.

 

Zijn er tijdsgrenzen waarbinnen de visitearts bij een patiënt moet zijn?

Is er sprake van een echt spoedeisende melding – loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo’n situatie ontstaan - dan moet binnen een kwartier deskundige medische hulp aanwezig zijn. In principe is dit de visitearts maar het kan ook een ambulance zijn. Verpleegkundigen van de ambulancedienst zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp. Is de toestand van de patiënt minder ernstig dan probeert de visitearts zo snel mogelijk - meestal binnen een uur - bij de patiënt te zijn.Voor ‘gewone’ visites naar bijvoorbeeld bewoners van verzorgingstehuizen, wordt geen tijdsduur gehanteerd. Spoedgevallen gaan uiteraard voor minder urgente visites, net als bij uw eigen huisarts.

Hoe komt de visitearts zo snel mogelijk op het juiste adres?

De chauffeur van de visitearts heeft veel kennis van de regio en heeft in de visiteauto de beschikking over een navigatiesysteem. Ook is het mogelijk dat de visiteauto via de centrale meldkamer naar de plaats van bestemming wordt geloodst.

 

De chauffeur van de visitearts mag gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie. In principe wordt dan, net als voor een ambulance, een tijd van 15 minuten gehanteerd. De visitearts mag na toestemming van de Centrale Post Ambulancevervoer opdracht geven om zwaailicht en sirene aan te zetten.

 

 

Wat is de rol van de chauffeur van de visitearts?

De chauffeur van de visitearts is in dienst van de Regionale Ambulancevoorziening of Meditaxi en is in spoedgevallen de rechterhand van de visitearts. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur reikt instrumenten aan en/of bedient de apparatuur waarmee de visitearts werkt en onderhoudt het contact met de Huisartsenpost en/of ambulancedienst.

De visitearts schrijft medicijnen voor, hoe kom ik midden in de nacht aan de medicijnen?

U kunt uw medicijnen halen bij de dienstdoende apotheek in uw woonplaats of regio. In Zwolle worden in de nacht uw medicijnen met een taxi gebracht. De doktersassistent of de huisarts faxt het recept door naar de dienstdoende apotheek.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Huisartsenpost een herhalingsrecept krijgen?

De Huisartsenpost verstrekt geen herhalingsrecepten. Alleen In zeer acute gevallen is een consult bij de Huisartsenpost mogelijk waarbij u een recept voor medicatie ontvangt, in een hoeveelheid die vereist is tot het moment van het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de Huisartsenpost nooit.

Hoe bereik ik de Huisartsenpost wanneer ik 0900-nummers heb laten blokkeren?

U bereikt de Huisartsenpost uitsluitend via 0900-333 6 333. Dit nummer kost € 0,15 per minuut. Het nummer van de Huisartsenpost is ondergebracht in dezelfde groep als het  ‘niet spoed wel politienummer’ van de politie en het nummer de thuiszorg. Via uw eigen telefoonprovider kunt u 0900-nummers laten deblokkeren. De duurdere telefoonnummers van spelletjes-, seks, - en informatienummers blijven dan wel geblokkeerd.