Diabetes ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven het zelfde doel na. Medrie bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio.

Voorbeeldbrieven - wordversie:
Informatiebrief - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Toestemmingsformulier KIS

Het doel van de ketenzorg DM is:
Het uiteindelijke doel van ketenzorg is het bereiken van een optimaal behandelde patiënt en een voor de patiënt optimale ervaren kwaliteit van leven. In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten diabetes kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.
De e-Diabetes Mellitus kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met diabetes type 2 door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden.

Ketenvergoeding
Opgenomen in de ketenvergoeding diabetes (mits ketenpartner door Medrie Regio Flevoland gecontracteerd):
- laboratoriumdiagnostiek, diëtist, fundusfotoscreening, KIS consultatie specialist, consult diabetesverpleegkundigen
- alle consulten inclusief insulinetherapie, 24 uursbloeddrukmeting, stoppen met roken (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio Flevoland is vormgegeven vindt u via onderstaande verwijzing. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar Keten diabetes