GPZ vervangen door 'deelname ketenzorg'

Sinds afgelopen vrijdag wordt middels ‘deelname ketenzorg’ aangegeven of een patiënt wel of geen programmatische zorg ontvangt. Eerder werd dit aangegeven via controlebeleid-> geen programmatische zorg (GPZ).
De NHG-bepaling ‘Controlebeleid’ had een tweeledig doel. Enerzijds het vastleggen van de frequentie van de controlebezoeken en anderzijds het vastleggen of een patiënt programmatische zorg ontvangt.
Om dit eenduidiger te maken heeft de NHG een nieuwe bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ toegevoegd en de inhoud van de bepaling ‘Controlebeleid’ hierop aangepast. Portavita heeft het KIS hier nu op aangepast.

Conversie
Alle patiënten bekend in het KIS gemarkeerd met GPZ zijn automatisch omgezet naar ‘Deelname ketenzorg: nee’
Het verdient aanbeveling je COPD proceslijst te checken; mochten er onverhoopt patiënten zonder diagnose geïncludeerd zijn dan was bij die groep deze conversie niet altijd mogelijk.

Nieuwe patiënten
In de oude situatie werden alle patiënten meegenomen in de benchmark/declaratie tenzij zij als ‘Controlebeleid = Geen Programmatische Zorg’ hadden. In de nieuwe situatie worden patiënten alleen meegenomen indien ‘Deelname Ketenzorg = Ja’. Het is dus noodzakelijk om een bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ vast te leggen om als patiënt mee te tellen bij de benchmark/declaratie. Daarom is het nu ook mogelijk een bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ vast te leggen direct in het aanmeldscherm van een patiënt. Deze observatie 'Deelname Ketenzorg' staat standaard op ‘ja’. Als de patiënt niet deelneemt aan ketenzorg dient dit dus op 'nee' gezet te worden.

Ook via het patiëntendossier bij Behandelplan onder het tabblad 'Deelname Ketenzorg' is dit vast te leggen of te wijzigen. De bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ heeft de mogelijke waarden ‘Ja’ of ‘Nee’. Deze bepaling wordt per behandeling apart vastgelegd, zoals dat ook bij Controlebeleid het geval is (deelname ketenzorg astma is voor Medrie niet van toepassing net zoals GPZ astma niet van toepassing was). Als aangegeven wordt dat de patiënt niet deelneemt aan ketenzorg dan verschijnt de optie ‘Reden Geen Ketenzorg’. Deze reden werd voorheen vastgelegd onder 'Geen Programmatische Zorg' bij het Controlebeleid.

Lees hier de uitgebreide omschrijving.