handleidingen

handleidingen voor praktijken:

Handleiding DM2 In deze handleiding vindt u informatie over het KIS in verband met de keten DM. Veel informatie is echter generiek en geldt ook voor de andere ketens. Specifieke informatie voor andere ketens vindt u in de betreffende aanvullingen.

aanvulling COPD

aanvulling VRM 

handleiding finale import eind kwartaal/jaar

handleiding individueel zorgplan voor zorgverleners

opleverdocument portavita april 2018 inclusief toelichting deelname ketenzorg

Handleidingen voor ketenpartners

Handleiding voor fysiotherapeut

Handleiding voor podotherapeut

Handleiding voor diëtist

Handleiding voor tweedelijn verpleegkundigen en specialisten

 

Wilt u een datalek melden?

Lees hier wat een datalek is                   >-direct naar incidentmeldingsformulier