handleidingen

handleidingen voor praktijken:

Handleiding DM2 In deze handleiding vindt u informatie over het KIS in verband met de keten DM. Veel informatie is echter generiek en geldt ook voor de andere ketens. Specifieke informatie voor andere ketens vindt u in de betreffende aanvullingen.

aanvulling COPD

aanvulling VRM 

handleiding finale import eind kwartaal/jaar

handleiding individueel zorgplan voor zorgverleners

Handleidingen voor ketenpartners

Handleiding voor fysiotherapeut

Handleiding voor podotherapeut

Handleiding voor diëtist

Handleiding voor tweedelijn verpleegkundigen en specialisten

 

Wilt u een datalek melden?

Lees hier wat een datalek is                   >-direct naar incidentmeldingsformulier