Jouw zorggroep

Medrie Zorggroep Zwolle is een onderneming van huisartsen in de regio Zwolle die op een maatschappelijk verantwoorde wijze, samen met huisartsen, ketenpartners en patiënten ketenzorg(programma’s) ontwikkelt, coördineert en faciliteert rondom mensen met een chronische aandoening.

De kwaliteit van de spilfunctie van de huisarts in de chronische zorg is in belangrijke mate afhankelijk van een goede samenwerking met andere partners uit de eerstelijn, zoals de wijkverpleegkundige en andere paramedici en met partners uit de tweedelijn. Samenwerken in de keten is dus de sleutel tot goede zorg. Medrie Zorggroep Zwolle richt zich daarom op samenwerkingsverbanden van huisartsen en zorgverleners op lokaal en regionaal niveau.


KIS ondersteuning

Welke collega is bereikbaar voor ondersteuning bij het KIS?
Geanne Fierstra en Nancy van Doorn (klik op de naam om hen te mailen).