Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit twee huisartsen (Kees de Visser en Ingrid Letsch), een POH'er (Connie Jonkman), een internist (Inge Bourass), een dietiste (Annette Rijnbende) en de programmamanager van de Zorggroep (Albertien Clerx). Zij komen 3 á 4 keer per jaar bijeen. De klankborgroep adviseert en doet voorstellen tot verbeteringen van de diabeteszorg aan het management van de zorggroep via de programmamanager.
Agendapunten kunnen verder zijn:
- Website en het digitaal zorgprogramma
- Afspraken onderaannemers (diëtisten, lab, oogzorg, internist, kenniscentrum, ZONL) en het signaleren van lacunes daarbij
- Benchmark, verbeterplannen, praktijkbezoeken
- Protocollen en de implementatie ervan
- Scholing in het algemeen
- Input voor jaarlijkse bijeenkomst op Urk leveren aan de betreffende voorbereidingsgroep*

*De inhoud van deze avond kan aan bod komen in de klankbordgroep.

Met uitzondering van mw. Letsch, mw Rijbende en mw. Bourass houdt de klankbordgroep zich ook bezig met het voorbereiden van de jaarlijkse spiegelbijeenkomst en bijscholing op Urk. De voorbereidingsgroep voor de jaarlijkse spiegelbijeenkomst bestaat uit Kees de Visser, Suzanne Witteveen, Hanneke Goedegebuure en Albertien Clerx.