Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit huisartsen, POH'ers,  longarts/nurse practitioner, diëtist, fysiotherapeut en de programmamanager van Medrie regio Flevoland. Op indicatie schuiven andere specialisten/disciplines (wijkverpleegkundige/apotheek/etc) aan.

De klankborgroep adviseert en doet voorstellen tot verbeteringen van de COPD zorg aan het management van de zorggroep via de programmamanager.
Agendapunten kunnen verder zijn:
- Website en het digitaal zorgprogramma
- Evalueren en bijstellen samenwerkingsafspraken met ketenpartners
- Benchmark, verbeterplannen, praktijkbezoeken
- Protocollen en de implementatie ervan
- Advies t.a.v. scholing
- Input voor jaarlijkse bijeenkomst op Urk leveren aan de betreffende voorbereidingsgroep