Nieuws

Geen afrekening op het niet behalen van de indicatoren!

In 2015 besloten Ineen en Zilveren Kruis (voorheen Achmea) de ketenzorg (DM en COPD) te bekostigen aan de hand van een vast en een variabele tarief gebaseerd op gedane verrichtingen. De Zorggroep ontvangt het variabele tarief voor DM en COPD als op 1 januari 2016 werd voldaan aan bepaalde indicatoren. Dit leidde tot veel onvrede. Daarom hebben we ons hiervoor hard gemaakt en is de variabele beloning voor 2015 tijdens de laatste onderhandelingen van tafel gegaan.

Kortom, je wordt niet afgerekend op het niet behalen van de indicatoren en krijgt 100% uitgekeerd. We weten hoeveel inspanning jullie hebben geleverd in de overgang naar het KIS en weten ook dat de data op dit moment niet volledig is. Wij hopen dat een deel van de druk van de schouders van de Poh-ers afglijdt, nu bekend is dat er ruimte in tijd komt.