Afspraken Zilveren Kruis over acute zorg 2017 zijn rond

Medrie is snel tot goede afspraken gekomen met Zilveren Kruis. Deze week zijn naar tevredenheid de contracten met de verzekeraar over het budget voor acute zorg 2017 ondertekend. En dat is iets om trots op te zijn, vindt Paul Habets, huisarts-directeur en bestuurslid van Medrie.

We hebben op een open en constructieve wijze onze plannen en ambities kunnen bespreken, aldus het onderhandelteam van Medrie dat Paul Habets voorzit. Met deze overeenstemming hebben we ruim voor 2017 al duidelijkheid. De goede relatie met Zilveren Kruis heeft allicht geholpen in het succes. ‘Dat Zilveren Kruis snel akkoord ging met het begrotingsvoorstel van Medrie, geeft aan dat ook zij zien dat de anw-zorg geen bezuinigingen kan dulden. Daar zijn we blij mee,’ zegt Paul.  

Onderhandelteam van Medrie
Medrie onderhandelt ieder jaar met de verzekeraar voor goede contracten voor de huisartsenspoedzorg. Het is een belangrijke taak van Medrie, die vraagt om kritisch onderhandelen; met de juiste mensen aan tafel op het juiste moment en in het bezit van alle nodige informatie. Om dat goed te doen, werkt Medrie met een speciaal onderhandelteam. Daarin zit een bestuurslid, een regiomanager en een financieel specialist die namens Medrie de onderhandeling doet. Iedere deelnemer heeft een vastgestelde rol en verantwoordelijkheid.

Regio: