Artsenwijzer diëtetiek

Op 19 september, de dag van de Diëtist, is de compleet vernieuwde online versie van de Artsenwijzer Diëtetiek gelanceerd. www.artsenwijzerdietetiek.nl is een betrouwbare informatiebron die altijd en overal toegankelijk is, dus ook in de spreekkamer. De Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, maar is ook bruikbaar voor andere zorgprofessionals die met diëtisten samenwerken. Ze kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.
De site wordt permanent geüpdatet en is gratis beschikbaar.
In de Artsenwijzer Diëtetiek, waarin de zorgmodule voeding volledig is geïntegreerd, is de zorg onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist? Bij de laatste (zorgprofielen 3 en 4) wordt duidelijk aangegeven welke gegevens de diëtist nodig heeft, wat de doelstelling is van het dieet, wat de dieetkenmerken zijn en hoe lang de behandeling zal duren. Ook staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist.