Eerstelijns verblijf in regio Hardenberg per 1 januari snel geregeld

De Saxenburgh Groep en verschillende zorgpartijen hebben medio december de samenwerkingsovereenkomst eerstelijns verblijf (ELV) getekend. Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten kunnen nu heel eenvoudig een tijdelijke opname realiseren voor cliënten in de regio Hardenberg. Nadat Medrie en Proscoop als initiatiefnemers alle partijen bijeengebracht hebben, heeft de Saxenburgh Groep als grootste zorgaanbieder van de regio vervolgens de kartrekkersrol opgepakt. De Saxenburgh Groep heeft een centraal telefoonnummer wat huisartsen kunnen bellen zodra ELV nodig is. De Saxenburgh Groep heeft inzichtelijk waar plekken beschikbaar zijn, zodat de patiënt snel geplaatst kan worden in een instelling naar voorkeur. De samenwerking is een goed voorbeeld van hoe zorgpartijen elkaar steeds beter weten te vinden.

De overeenkomst is getekend door de ELV-aanbieders Baalderborg Groep, de ZorgZaak, de Tangenborgh Groep, Treant en de Saxenburgh Groep. Namens alle huisartsen tekende Medrie. Voor verwijzing vanuit het ziekenhuis tekende de Medische Staf van de Saxenburgh Groep. 

ELV wordt ook wel herstelzorg genoemd. Het is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een zorginstelling voor mensen die nog niet terugkunnen naar huis, maar voor wie geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of revalidatiezorg is aangewezen.