GLI niet gecontracteerd

De afgelopen maanden hebben we als zorggroep veel vragen gekregen van GLI-aanbieders inzake de contractering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Ondanks dat Medrie nog geen definitief aanbod voor de contractering van GLI heeft ontvangen van de zorgverzekeraar, is besloten GLI niet te contracteren.

De redenen hiervoor zijn:

• De te verwachten korting op de NZA tarieven door Zilveren Kruis;
• Het tarief is vastgesteld op basis van de inspanningen voor directe zorgverleners,
   terwijl met eenmalige en structurele overhead kosten geen rekening is gehouden;
• Onvoldoende duidelijkheid over de voorwaarden en tarieven die de zorgverzekeraars aanhouden
   bij contractering en declaraties;
• Onaantrekkelijke inkoopvoorwaarden zoals éénjarige contractering met meerjarige verplichtingen;
• Er is geen volgbeleid bij de (verre) verzekeraars vastgelegd, hetgeen betekent dat Medrie mogelijk
   met (meerdere) elke verzekeraars in zijn regio contractafspraken zou moeten maken;
• De wijze waarop de indicatoren voor de benodigde resultaatmeting verzameld dienen te worden,
   nog niet bekend is en daaraan gekoppeld is het nog niet duidelijk welke ICT systemen nodig
   zouden zijn;
• Risico op BTW naheffing. De tarieven zijn exclusief BTW. Mocht er BTW plicht voor de aanbieder
   worden vastgesteld, dan zal Zilveren Kruis zich inspannen om hiervoor compenserende
   maatregelen te treffen;
• Goedlopende initiatieven die nu lopen zouden niet kunnen voldoen aan de voorwaarden;
• Er is sprake van een volumeplafond dat door verzekeraars gehanteerd wordt voor de GLI;
• Recente toetsing bij verschillende zorgverleners heeft aangetoond dat men geen interesse
   heeft om tegen het beschikbare tarief een GLI programma uit te voeren.