Jaarverslag Medrie: daadkracht tonen als de situatie erom vraagt

Sommige ontwikkelingen vragen om een voortvarende instelling. In 2018 waren er verschillende situaties waarin Medrie, samen met de huisartsen, daadkracht liet zien.

  • Berend Jansen (huisarts en regiodirecteur) blikt terug op het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.
  • Om de werkdruk onder huisartsen op de huisartsenpost te verminderen, gingen op de Huisartsenpost Zwolle de spreekuurondersteuners huisarts (SOH'ers)van start.
  • In Hardenberg wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd. De Huisartsenpost Hardenberg krijgt daarin ook een plek en daarom denken de huisartsen samen met Liedijan Gritter (locatiemanager huisartsenpost) vanaf het begin mee over de bouw.

Meer hierover lees je in ons jaarverslag.