Medrie-bestuurder Bas Noordzij met pensioen

Per 1 juli heeft Bas Noordzij afscheid genomen als bestuurder van Medrie. Hij gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Philip van Klaveren, die per 1 augustus is benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. Noordzij was jarenlang een zeer gewaardeerde huisarts in Dalfsen. Daarnaast was hij actief als voorzitter van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle en later als bestuurder van Medrie. Eind 2013 neemt hij als huisarts na 31 jaar afscheid van de Groepspraktijk Dalfsen. Hij blijft actief als bestuurder van Medrie en neemt vanaf december 2016 ook ad interim het voorzitterschap van de Raad van Bestuur op zich.

Faciliterend
“Ik vond het bijzonder leuk en uitdagend om actief mee te werken aan ontwikkelingen die de kwaliteit van de huisartsenzorg op een hoger niveau brengen. Een huisarts is erg druk met zijn eigen praktijk en heeft vaak geen tijd zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen of zelf nieuwe inzichten uit te werken. Daarin wil Medrie faciliterend zijn. Als regionale huisartsenorganisatie willen we huisartsen werk uit handen nemen dat boven praktijkniveau uitgroeit. Ook sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen en bekijken we hoe we die in de regio’s kunnen inzetten,” vertelt Noordzij.

Gesprekspartner
“Als regionale organisatie is Medrie namens de huisartsen een goede gesprekspartner voor bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Daarnaast is het de bedoeling de komende jaren zowel regionaal als op wijk- en dorpniveau de structuur rond de huisartsen goed te borgen. Dan kun je denken aan het organiseren van betere samenwerking met bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheken. Daarin wil Medrie een actieve rol spelen. En altijd zijn onze inspanningen erop gericht het werk van de huisarts gemakkelijker te maken. Ook op het gebied van ouderenzorg en GGZ is Medrie in gesprek met verschillende partijen om de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en zorgaanbieders te versterken. Ik vond het prachtig om daar binnen Medrie mijn steentje aan bij te dragen.”