Meer zelfmanagement na hartinfarct met zorgpad dat ‘maatwerk’ levert

‘Maatwerk’, inspelen op de persoonlijke doelen van de patiënt, vergroot het zelfmanagement van patiënten. En zelfmanagement bevordert het herstel na een hartinfarct. Dit is de belangrijkste conclusie van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ geïnitieerd en uitgevoerd door Harteraad, Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Eerstelijns organisaties Medrie regio Zwolle en HONK Ketenzorg werkten ook aan dit project mee. ‘Een mooi resultaat, waarbij bevindingen van patiënten het belangrijkst waren,’ zegt Harteraad-projectleider Anne-Margreet Strijbis. ‘Zorgverleners staan in beide regio’s positiever tegenover zelfmanagement.’

Het traject vanaf het ontslag tot en met overdracht naar de huisartspraktijk is bekeken vanuit het perspectief van patiënten. Met de ‘bril’ op van zelfmanagement: wat stimuleert en wat belemmert in dit zorgpad de eigen inbreng van patiënten? Hieruit bleek een behoefte aan een nieuwe inrichting van het zorgpad, aan nieuw voorlichtingsmateriaal én aan scholing van zorgverleners om hun coachende rol beter in te kunnen vullen.

Vernieuwd zorgpad
131 patiënten zijn gevolgd in het vernieuwde zorgpad. In beide ziekenhuizen vindt meer overleg met patiënten plaats over welke persoonlijke doelen zij willen bereiken met hartrevalidatie. Na een goede overdracht continueert de eerste lijn deze werkwijze. Het percentage patiënten waarmee afspraken gemaakt worden voor hartrevalidatie is toegenomen van 50% naar 75%. Op één locatie nam een score voor zelfmanagement (Patient Activation Measurement) significant toe. De PAM meet de kennis, vaardigheden en het vertrouwen in het kunnen omgaan met eigen gezondheid.

Zelfmanagement
Belangrijk voor zelfmanagement is goede op de persoon afgestemde informatie gedurende het hele zorgpad; informatie die eigen inbreng stimuleert. Ook ruimte geven voor verwerking is essentieel: voor de meeste mensen is het doormaken van een hartinfarct een grote schok. Het samen met de patiënt vaststellen van doelen voor de zorg, geeft de patiënt regie en leidt tot zorg die bij de patiënt past.

Blauwdruk
Het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ bouwt voort op de in 2014 uitgebrachte blauwdruk van het post-infarcttraject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC Connect). Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep werken volgens deze blauwdruk.

Harteraad
Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- of vaataandoening en hun omgeving. Harteraad zorgt voor ontmoetingen, deelt ervaringsverhalen, geeft praktische tips en informatie over leefstijl, medicijnen, werk, hulpmiddelen en de impact op het gezin.

Marieke Schoenmakers, huisarts en kaderarts hart- en vaatziekten: “Een praktisch project waarbij het voor de eerste lijn helder wordt om welke groep patiënten het gaat, wat je doet, en hoe je zorg door kunt laten lopen van de kliniek naar de eerste lijn”.