Persbericht: Huisartsen ongerust over mogelijke sluiting Spoedeisende Hulp Lelystad

De plannen van  MC Zuiderzeeziekenhuis om de Spoedeisende Hulp ’s nachts te sluiten en in een later stadium helemaal te sluiten, zorgen voor ongerustheid bij de huisartsen in Flevoland en bij Huisartsenorganisatie Medrie. Huisartsen vrezen voor onveilige en niet-verantwoorde zorg.

Huisartsenpost open

De Huisartsenpost Lelystad is een zelfstandige organisatie (onderdeel van Medrie), die gevestigd is in MC Zuiderzeeziekenhuis. De huisartsenpost blijft open ook als de Spoedeisende Hulp sluit. Berend Jansen, huisarts in Flevoland en regiohuisarts van Medrie: “Wij doen onze uiterste beste de kwaliteit van zorg te waarborgen. We overleggen met andere zorgorganisaties en de ambulancedienst om ervoor te zorgen dat spoedpatiënten snel naar andere ziekenhuizen vervoerd kunnen worden.” Ook de Cliëntenraad van Medrie heeft zich uitgesproken voor behoud van adequate spoedzorg in Lelystad.

Aanrijtijden

Toch zorgen de ontwikkelingen rondom de afbouw van de Spoedeisende Hulp van het Zuiderzeeziekenhuis voor ongerustheid bij de huisartsen. De druk op de Huisartsenpost zal toenemen bij sluiting van de Spoedeisende Hulp. De verwachting is dat er meer patiënten en meer ernstig zieke patiënten de huisartsenpost zullen bezoeken. Bij sluiting van de Spoedeisende Hulp in Lelystad moeten patiënten naar omliggende ziekenhuizen vervoerd worden. Deze lange aanrijtijden zijn kritiek voor veilige zorg. Berend Jansen: “De verantwoordelijkheid voor de acute zorg wordt nu bij de huisartsen en de huisartsenpost gelegd. De huisartsen zijn ’s nachts verantwoordelijk voor een groot gebied. Regelmatig zijn zij onderweg naar patiënten voor een spoedvisite. Zij zijn dan niet op de huisartsenpost aanwezig om patiënten te zien. Meer huisartsen op de post is met de landelijke krapte onder huisartsen en waarnemers geen optie.”

Standpunt

Om hun zorgen kenbaar te maken, hebben de huisartsen in Flevoland en Huisartsenorganisatie Medrie vandaag gezamenlijk hun standpunt gestuurd aan de curator en aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.