Springplankproject: één loket voor alle spoedvragen

"Als collega’s van huisartsenposten (Triagepost Medrie), ambulance en thuiszorg werken we samen in één ruimte. Ieder behandelt alleen de telefoontjes van de eigen organisatie. Omdat je hoort welke vragen er bij de anderen binnenkomen, kunnen we waar nodig gemakkelijk overleggen en snel schakelen.” Wat dit oplevert? https://bit.ly/2kFgylr