Bereikbaarheid Huisartsenpost Lelystad wijzigt niet

Zoals u misschien al gehoord hebt, gaat ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk op termijn de zorg in Lelystad en Dronten overnemen. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met verschillende (eerstelijns) zorgverleners, waaronder ook de huisartsen en Medrie om te overleggen hoe de (spoed)zorg dan georganiseerd moet worden.
Tot maart geldt een overgangsperiode. Er verandert niets ten opzichte van de laatste weken. De poliklinieken blijven open. En de Spoedeisende Hulp is elke dag open van 8.00-20.00 uur.
Ook de bereikbaarheid van de Huisartsenpost Lelystad wijzigt niet.

Protestactie
Inwoners, maar ook zorgverleners, in Lelystad hielden zondag 25 november een protestactie bij het Zuiderzeeziekenhuis voor behoud van de Spoedeisende Hulp, acute verloskunde en verpleegafdelingen. Bekijk het filmpje op Omroep Flevoland.