Huisarts legt uit: huisartsenpost alléén voor niet-planbare zorg

Wat is nou het verschil tussen de huisartsendagpraktijk en de huisartsenpost? Als ik naar de huisarts moet, kan ik toch ook ’s avonds of in het weekend naar de huisartsenpost? Zomaar wat vragen die we regelmatig horen. Huisarts Edward Knol legt uit dat de huisartsenpost bedoeld is voor niet-planbare zorg. “Als je al langere tijd gezondheidsklachten hebt, neem dan contact op met je eigen huisarts. Die kent jou (en je familie), die heeft je dossier en kent je achtergrond. Je eigen huisarts kan samen met jou zo nodig een langerdurend zorgtraject opzetten. Daarmee is hij/zij voor jou de beste huisarts.”

Pluis of niet-pluis
“Als je (of je naaste) buiten kantoortijden acuut gezondheidsklachten krijgt en je vertrouwt het niet, bel dan met de huisartsenpost”, adviseert hij. “Je krijgt een triagist* aan de telefoon. Die bepaalt de urgentie van de klacht. ‘Is dit pluis of niet-pluis?’ Moet jij (of je naaste) snel door een huisarts gezien worden? Of kan dat wachten tot de volgende werkdag voor een afspraak met de eigen huisarts? De triagist geeft je eventueel een zelfzorgadvies en legt in dat geval ook uit wanneer je eventueel opnieuw contact moet opnemen. Vertrouw hierbij op de deskundigheid en het advies van het team van de spoedpost. Ook kun je zelf alvast informatie inwinnen op Thuisarts.nl." 

Minder huisartsen in de nacht, meer fitte huisartsen overdag 
“Als huisartsen in Nederland waken we 24/7 over de gezondheid van onze patiënten. Buiten kantoortijden behandelen we patiënten met spoedeisende klachten op de huisartsenpost. Dienstdoende huisartsen ervaren vooral de nachtdiensten als belastend. Dat heeft veel te maken met de volgende werkdag. Want als er onvoldoende vervangers zijn, is je eigen huisarts de volgende dag afwezig of moet je huisarts noodgedwongen aansluitend op een nachtdienst aan de slag in de eigen dagpraktijk. En daar is niemand bij gebaat. Dus: hoe minder patiënten in de nacht, hoe meer fitte huisartsen overdag", legt de ervaren huisarts uit. 

Geruststellen en leren
“Natuurlijk krijgen we ook wel patiënten die achteraf bekeken niet op de huisartsenpost gezien hadden hoeven te worden”, vertelt hij verder. “Dat is geen probleem en je hoeft je als patiënt zeker niet bezwaard te voelen wanneer je met een advies weer naar huis kunt. Want wij als huisartsenpost hebben je immers uitgenodigd langs te komen. Denk bijvoorbeeld aan ongeruste ouders met een ziek kindje. Vaak geef ik mensen tips mee voor nu en voor een volgende keer. De ouders gaan dan gerustgesteld terug naar huis.”

Bekijk ook eens het filmpje Hoe werkt de huisartsenpost 

* De triagist is een collega van de huisartsenpost. Deze uitstekend geschoolde medewerker bepaalt de aard en de mate van spoed van de klachten. Vervolgens indiceert de triagist een vervolgtraject. Dat kan een consult op de huisartsenpost zijn, een zelfzorgadvies of telefonisch contact met een huisarts. Of het bezoek van de huisarts bij jou thuis. Of in sommige gevallen zelfs meteen een ambulance.