Knoopcelbatterijen levensgevaarlijk

Knoopcelbatterijen zijn de kleine ronde batterijen die vaak gebruikt worden in huis, waaronder ook in speelgoed. En daarin schuilt een gevaar. Steeds vaker melden zich ouders bij de huisarts of de huisartsenpost met kinderen die een knoopcelbatterij hebben ingeslikt. Het inslikken van deze kleine batterijen kan heftige en soms dodelijke gevolgen hebben.
Kinderartsen zien deze problematiek in toenemende mate en slaan alarm.
Heeft u jonge kinderen? Zorg er dan voor dat er geen batterijen rondslingeren. Twijfelt u of uw kind een batterij heeft ingeslikt? Neem dan direct contact op met uw huisarts.