Medische gegevens laten uitwisselen: het kan uw leven redden

Pas als u dat goed vindt, kunnen artsen en apothekers uw medische geschiedenis uitwisselen. Dat u daar formeel toestemming voor geeft, is van groot belang. Artsen en apothekers hebben kennis over uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik nodig om u de juiste zorg te bieden. Vandaag publiceerde dagblad Margriet daarover het informatieve en toegankelijke artikel ‘Het medisch dossier’.

In het artikel leest u wat een ‘medisch dossier’ precies is, wat zo’n toestemming precies inhoudt, hoe het zit met privacy en veel meer.  

U kunt alleen zelf toestemming geven aan artsen en apothekers om uw medische gegevens op te vragen, als dat nodig is. Deze toestemming geeft u via uw eigen zorgaanbieder (uw huisarts en de huisartsenpost geven u graag een folder en formulier mee), via www.vzvz.nl of via www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.  

Lees het artikel ‘Het medisch dossier’ van Margriet

Meer informatie over de (regionale) uitwisseling van medische informatie (LSP)

Regio: