Patiënttevredenheidsonderzoek huisartsenposten

Contact met de zorgverlener op de post en telefonisch contact hoog gewaardeerd!
De eindrapportage van het patiëntervaringsonderzoek van de huisartsenposten is binnen! Vorig jaar is op de huisartsenposten in Lelystad, Emmeloord, Zwolle en Hardenberg een patienttevredenheidsonderzoek afgenomen. Met een compacte vragenlijst is gemeten hoe patiënten de zorgverlener, de organisatie en het contact met de triagist aan de telefoon waarderen.
Patiënten gaven het contact met de zorgverlener een 8,1 en het telefonische contact een 8,2! 162 patiënten vulden een vragenlijst in, een respons van 51%.

Patiënten zijn het meest tevreden over de aandacht, vriendelijkheid en vakkundigheid op de posten. Daarnaast hebben ze veel waardering voor de telefonische bereikbaarheid. Een groot compliment!  Er zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, zoals de privacy bij de balie en de gezamenlijke besluitvorming over de aanpak van de behandeling. Deze verbeterpunten worden op de huisarstenposten opgepakt.