Medrie nieuws voor zorgprofessionals

Samenwerkingsafspraken met St. jansdal en Antonius voor de ketens DM en VRM

11-10-2019
Onlangs zijn tijdens het eerste gezamenlijke klankbordoverleg een aantal samenwerkingsafspraken in h

DM: Voetenteam St. Jansdal locatie Lelystad

11-10-2019
Bij het St. Jansdal locatie Lelystad is iedere dinsdagmiddag een diabetesvoetenpoli.

Herinnering verrekening niet-geleverde zorg

11-10-2019
In januari 2020 worden de ketenvergoedingen over het 4e kwartaal van 2019 uitbetaald.

Pagina's