Aanmelden wijkgericht werken

Na een voorbereidingstraject, waar velen van u bij betrokken zijn geweest, intensieve onderhandelingen met Zilveren Kruis en een uitwerkingstraject door Medrie, zijn we blij dat we kunnen starten met het daadwerkelijk uitrollen van het wijkgericht werken in het kader van O&I financiering. Vanaf nu kunnen de praktijken, die willen gaan inzetten op wijkgericht- multidisciplinair werken, zich aanmelden, waarna de implementatie gefaseerd wordt uitgevoerd.

Op de website https://medrie.nl/samenwerken-de-wijk vindt u alle benodigde informatie betreffende dit wijkwerk, de mogelijkheden en de voorwaarden.

Geheel in overeenstemming met de nieuwe, in Woudschoten geformuleerde kernwaarde -gezamenlijkheid-, zijn wij ervan overtuigd dat we met deze stap de rol van de huisartsgeneeskunde en haar betekenis voor de aan haar toevertrouwde populaties kan worden verstevigd.

Voor vragen kunt u terecht bij: zwolle@medrie.nl