Afspraken bij bariatrische chirurgie en insulinetherapie

Tijdens de opvolgcursus insulinetherapie van vorige week was ook aandacht voor het in- en bijstellen op insuline na bariatrische chirurgie. Vastgesteld werd dat dit steeds vaker wordt gedaan en praktijken er dan ook steeds vaker mee in aanraking komen. De internist past de insulinetherapie aan vlak na de operatie, het steeds verder bijstellen gebeurt in de eerstelijn. De chirurg vervolgt de patiënt 5 jaar postoperatief. Zie het stroomschema_bariatrie.
Wanneer een patiënt zonder bloedglucoseverlagende medicatie normoglyemisch is (nuchter in lab <7 en Hba1c <48 mmol/mol) ->uit de keten DM. Voor wat betreft preventie en controle op macrovasculaire complicaties-> volg CVRM richtlijn en opname in VRM keten indien patiënt aan inclusiecriteria voldoet. Overweeg de diagnose ‘diabetes in remissie’ bij patiënten die zonder bloedglucoseverlagende medicatie > 5 jaar normoglyemisch zijn (Nuchter in lab <7 en Hba1c <48 mmol/mol) en die geen macrovasculaire schade hebben (uit: Protocollaire diabeteszorg 2013).
In de toelichting_samenwerkingsafspraken_bij_bariatrie kunt u dit alles nalezen.