Contractering digitaal platform binnen module kwetsbare ouderen

Om gebruik te kunnen maken van een digitaal platform per januari 2020 dient u dit in de overeenkomst met Zilveren Kruis voor 8 november aan te vinken. U krijgt dan een vergoeding waarvan het gebruik van een digitaal platform kan worden bekostigd. Medrie onderzoekt, zoals eerder vastgesteld in de regioraad, op dit moment de mogelijkheden om dit met OZO verbindzorg en betrokken zorgaanbieders, gemeenten en provincie vorm te geven.
Medrie faciliteert de samenwerking met andere partijen, u bepaalt zelf of u hieraan wilt deelnemen of niet.