COPD: Eenheid PEF van spirometrie-onderzoek aangepast naar L/sec

Vanaf deze release is de eenheid van de PEF waarde van het spirometrie onderzoek aangepast van
L/min naar L/sec volgens de NHG-standaard:
PEF waardes in spirometrie onderzoeken die reeds in Portavita zijn ingevoerd worden na de release ook
aangepast naar de eenheid liter per seconde. Het kan een paar dagen duren voordat de aanpassing
van reeds opgeslagen waardes zichtbaar is. Meer informatie vindt u in dit opleverdocument.