DM: scholing GLP1-therapie en demedicalisatie bij koolhydraatbeperking en meer op 14 maart

Opgeven is nog mogelijk tot 7 maart, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Dit programma is nadrukkelijk relevant voor huisartsen die actief zijn op de huisartsenpost, aangezien zij daar in aanraking komen met diabetespatiënten in acute situaties. Deze bijeenkomst  is natuurlijk ook bedoeld voor praktijkondersteuners die verantwoordelijk zijn voor de diabetespatiënt in de huisartsenpraktijk. Tijdens deze thema-avond, in de traditie van de bekende “opvolgavonden”, belicht Langerhans een thema dat op dit moment actueel en relevant is voor de zorgverlener in de 1e lijn. Nu staat GLP1-therapie (o.a. titratieschema’s) en het demedicaliseren bij koolhydraatbeperkende voeding centraal. Daarnaast is het mogelijk eigen casuïstiek in te brengen. Meer informatie en aanmelden: https://portal.medrie.nl/cursus/langerhans-thema-avond-2019?_anta_docmode=3