DM: Voetenteam St. Jansdal locatie Lelystad

Bij het St. Jansdal locatie Lelystad is iedere dinsdagmiddag een diabetesvoetenpoli. Hierbij zijn naast de vaatchirurg en wondconsulente de volgende professionals aanwezig: podotherapeut, gipsverbandmeester, schoenmaker en revalidatiearts. De verwijzing kan worden aangevraagd via zorgdomein, naar het WEC (Wond Expertise Centrum).
In het stroomschema vindt u alle inhoudelijk en praktische informatie bij elkaar. Dit is opgenomen in het zorgprogramma.