Flash glucose monitoring

Het Zorginstituut Nederland heeft laten weten dat Flash Glucose Monitoring (een bepaalde vorm van continue glucoseregistratie) niet alleen wordt vergoed voor mensen met DM type 1, maar onder voorwaarden ook voor mensen met type 2 DM. 
De laatste weken zijn we door verschillende praktijkondersteuners benaderd met de vraag in hoeverre Medrie kan faciliteren in scholing over Flash Glucose Monitoring. Wij zijn ons hierop aan het oriënteren, zodat e.e.a. op een zorgvuldige manier kan plaatsvinden. Wanneer er meer bekend is hoort u dit.

Lees meer.