Herinnering verrekening niet-geleverde zorg

In januari 2020 worden de ketenvergoedingen over het 4e kwartaal van 2019 uitbetaald. Reeds uitbetaalde vergoedingen over ketenpatiënten die per 1 januari 2020 langer dan een jaar in zorg zijn bij de huidige hoofdbehandelaar, maar in 2019 niet zijn gezien en geregistreerd in het KIS, worden met deze betaling verrekend. Medrie zorgt voor terugbetaling van deze ketenzorggelden aan de zorgverzekeraars.
 
Waarom verrekenen we deze gelden?
In de NHG zorgstandaarden voor ketenzorg staat dat een patiënt minimaal één keer per jaar gezien moet worden. In de contracten voor ketenzorg gaat Medrie ervan uit dat de zorg conform deze richtlijn geleverd wordt. Dit betekent dat wij alleen zorg vergoeden als er (minimaal) eenmaal per jaar een controle plaatsvindt. Deze controle moet geregistreerd zijn in het KIS.
Een waterdicht oproepbeleid en adequate actie en registratie, zeker als een patiënt niet verschijnt op het spreekuur, is de sleutel om het percentage patiënten dat niet is gezien niet op te laten lopen en er grip op te houden, zonder dat het steeds tijd kost. Meer informatie leest u in de toelichting de beste zorg voor alle patiënten.