Interessante nevenfunctie voor doktersassistenten

Vindt u het ook steeds moeilijker om een nieuwe doktersassistent te vinden in deze krappe arbeidsmarkt? Heeft u een parttime vacature maar kiest de kandidaat voor de fulltime baan bij uw collega? Wordt het steeds lastiger om die goede assistent te behouden omdat er binnen uw praktijk onvoldoende doorgroeikansen zijn? Herkent u deze vragen? Medrie herkent ze ook en wil graag samen met u goede assistenten - nu en in de toekomst - behouden voor de regio’s door aantrekkelijk werkgeverschap. Dat kunnen we samen doen!

Doktersassistent in de dagpraktijk in combinatie met triagist op de TPM
Heeft u een vaste (inval)assistente die u graag wilt behouden voor uw praktijk, dan kan Medrie aanvullend een vast contract bieden op de Triagepost Medrie (TPM) van minimaal 8 uur en maximaal 14 uur, inclusief een opleidingstraject daarvoor (het opleidingstraject tot zelfstandig triagist duurt maximaal twee jaar). Een goede triagist is ook van toegevoegde waarde in uw dagpraktijk. Immers ook in de dagpraktijk kan de assistente veel consulten vervangen door een goed zelfzorgadvies met vangnet, waardoor de druk op uw consulttijd af zal nemen en u meer tijd heeft voor de medische zorgvragen. 
In het opleidingstraject krijgt de assistente theorieles, neemt ze deel aan de landelijke kennistoets en vinden er evaluatie- en beoordelingsgesprekken plaats. De coaching gebeurt door ervaren collega’s. Na het goed doorlopen van het traject is de assistente in het bezit van het erkende diploma triagist.

Is er vanuit uw praktijk belangstelling voor deze interessante aanvulling en verbreding van het vak doktersassistente, neem dan contact op met Arina Brinkman (tel. 06 52 44 18 71) of Marjolein Huizing (tel. 06 83 80 22 27), operationeel managers TPM, of via mail: managementtpm@medrie.nl. Wij willen graag in februari 2020 starten met een nieuwe groep van tien triagisten. Kennismakingsgesprekken plannen we begin januari 2020.