KIS: LDL-direct importeren vanuit het HIS

Vanaf 2 mei kan de LDL-direct waarde als onderdeel van het labonderzoek geïmporteerd worden vanuit het HIS.
De waarde moet met de NHG-code LDLDB en de eenheid mmol/l verstuurd worden om de LDL-direct uitslag in het
Portavita Health Management Platform te importeren. De waarde moet tussen de 0 en 20 liggen.
Note van Portavita:  In 1 van de laatste releases is binnen de labuitslagen ook de bepaling voor LDL-direct toegevoegd. Bij de 'risicofactoren' binnen de jaarcontrole en onder 'cholesterol' bij de tussentijdse controle wordt de LDL waarde getoond. Echter wordt niet de laatste LDL-direct waarde hierbij meegenomen.  Bij de beoordeling van de patiënt dient hiermee rekening te worden gehouden. Om de laatste LDL en LDL-direct waarde te achterhalen, kan binnen de controles het monitorscherm worden geopend en de laatste labwaarden worden bekeken. Portavita werkt aan een oplossing waarbij de laatste LDL waarde, ook rekening houdend met de LDL-direct correct wordt getoond in de controles.
Meer informatie vindt u in het opleverdocument