KIS: OZIS wordt LSP; vergoeding en ondersteuning mogelijk

In 2020 stopt OZIS en zal het het berichtenverkeer t.b.v. ketenzorg via het LSP verlopen. De exacte werkwijze is nog niet bekend, maar binnenkort zal dit op www.vzvz.nl bekend worden gemaakt. We zullen u hierover z.s.m. berichten.

Als u voor de huisartsenpost nog niet aangesloten bent op het LSP is het te overwegen dit nog dit jaar te doen. Nu aansluiten betekent dat het straks aanzienlijk minder complex is en het aansluitproces voor ketenzorg ook minder tijd kost. Financieel kan het aantrekkelijk zijn om nog dit jaar aan te sluiten op het LSP. De vergoedingen die gelden voor de aansluiting en de UZI middelen, zijn dit jaar in elk geval nog beschikbaar. Omdat voor de meeste huisartsen nu wel zijn aangesloten kan die vergoedingsregeling mogelijk komen te vervallen. Indien u aansluiting overweegt, kan Medrie ondersteuning bieden door hierin te coördineren en dit collectief te organiseren. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u dit laten weten via flevoland@medrie.nl.