KIS: VRM jaarcontrole aangepast

Vanaf komende release zijn een aantal klachten en symptomen toegevoegd aan de anamnese van de Jaarcontrole.
Verder is bij de comorbiditeit hartfalen de NYHA Classificatie toegevoegd waarbij gekozen kan worden tussen klasse
I t/m IV. De NYHA Classificatie is alleen zichtbaar en te selecteren als bij Hartfalen een 'Ja' geselecteerd is.
Meer informatie leest u in het opleverdocument.