Landelijk Schakelpunt (LSP)

Landelijk Schakelpunt (LSP)

De juiste medische informatie, op de juiste plaats, op het juiste moment…..Dat kan met het Landelijk Schakelpunt! ( LSP)
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur: een besloten netwerk (dat losstaat van het internet). Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit netwerk om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd.

Waarom is aansluiten belangrijk?
Wij als huisartsenpost vinden het veilig uitwisselen van medische gegevens (via het LSP) essentieel.
Voor ons is het belangrijk dat tijdens de waarneming zoveel mogelijk medische dossiers ingezien kunnen worden. Met inzage hebben wij:
een completer beeld van de patiënt tijdens het consult op de huisartsenpost;
de mogelijkheid tot medicatiebewaking op basis van actuele voorschriften en verstrekkingen, inclusief contra-indicaties, intoleranties en allergieën.

Privacy gewaarborgd
Als u aansluit op het LSP, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de privacy. Het LSP voldoet aan alle wet- en regelgeving (AVG-eisen). Daarnaast mogen medische gegevens alleen met expliciete toestemming van de patiënt uitgewisseld worden.
 
Goed om te weten
: Het LSP is géén elektronisch patiëntendossier en géén centrale database. In de verwijsindex van het LSP staan alleen de BSN-nummers van patiënten die toestemming hebben gegeven. Het medisch dossier blijft staan in de eigen computersystemen van de zorgaanbieder.
 
Bent u nog niet aangesloten op, of heeft u vragen over het LSP? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met VZVZ-adviseur Monique Bomers: bomers@vzvz.nl. Zij helpt u graag verder.
Kwaliteit van zorg leveren we met elkaar.