NHG zoekt huisartsen voor beoordeling keuzetabel diabetesmedicatie

Het Longfonds, de DVN, de Patiëntenfederatie, InEen en het NHG hebben samen een beslisondersteunende keuzetabel opgesteld voor patiënten met diabetes type 2 die een probleem hebben met hun medicatie. Het NHG zoekt huisartsen die de keuzetabel in de praktijk willen testen. De tabel kan tijdens of naast het consult worden gebruikt om patiënten te informeren over de voor- en nadelen van de mogelijkheden. Het gaat om patienten die twee soorten tabletten (metformine en sulfonylureumderivaat, zoals gliclazide) slikken in de maximale dosering, maar desondanks hun bloedsuiker niet goed onder controle krijgen. De vragen in de tabel zijn door patiënten geselecteerd en de informatie sluit aan bij de NHG-richtlijnen. De tabel staat ook op thuisarts.nl. Belangstelling? Mail naar Gerda van der Weele (NHG).