Nieuws van de Transmurale diabetesverpleegkundige

Wijziging vergoeding SGLT2-remmers
Per 1 december is de vergoeding van SGLT2-remmers in combinatie met insuline gewijzigd.

Vergoedingsvoorwaarden
Niet alle patiënten krijgen SGLT2-remmers vergoed. De vergoeding geldt alleen voor:

 

  • Patiënten met metformine die geen SU-derivaat kunnen gebruiken
  • Patiënten met een SU-derivaat die geen metformine kunnen gebruiken (dit geldt alleen voor canagliflozine en dapagliflozine, empagliflozine wordt voor deze groep niet vergoed)
  • Patiënten met metformine en een SU-derivaat (VWS, 2018)
  • Patienten met andere bloedglucoseverlagende middelen, al dan niet in combinatie met een SU-derivaat of metformine krijgen de SGLT2-remmers niet vergoed.  
In het verleden hadden de fabrikanten van dapagliflozine en empagliflozine een terugbetaalregeling voor patiënten met insuline. Deze is per september 2018 vervallen. Patiënten die vóór 1 september 2018 al dapagliflozine gebruikten, kunnen tot 1 december 2018 gebruik blijven maken van de terugbetaalregeling.
Patiënten met empagliflozine kunnen tot 1 januari 2020 gebruik blijven maken van de terugbetaalregeling als zij voor 15 september 2018 gestart waren met empagliflozine
 
Als mensen met insuline de SGLT2-remmer zelf willen betalen kost dit ongeveer 570 euro per jaar.