O&I: nieuwe financiering met een andere werkwijze (op termijn) tot gevolg

De bekostiging van de ketenzorg door de zorgverzekeraar  is nu een integraal tarief van zorgkosten en overhead.
In 2019 verandert de financiering van de zorggroepen van Medrie.

Er komen verschillende tarieven die Medrie kan declareren:
1. Zorgkosten in de keten
2. O&I Ondersteuning ketenzorg
3. O&I Regiobekostiging
4. O&I Wijkmanagement

De zorgkosten worden op patiëntniveau gedeclareerd, terwijl de O&I gelden – op termijn (verwacht medio 2019) op verzekerdenniveau gedeclareerd gaan worden.
Declaratie van de zorgkosten gaat, zoals u gewend bent, via het KIS (het aantal geïncludeerde patiënten). Declaratie van de O&I gelden zal per kwartaal op basis van het totaal aantal ingeschreven verzekerden (ION) van alle aangesloten Medrie praktijken samen gaan. Om het totaal aantal verzekerden te kunnen aanleveren bij de zorgverzekeraar, moet Medrie in de toekomst ieder kwartaal een beroep op u doen. In het ketenzorgcontract voor de zorgprogramma’s en de wijkgerichte infrastructuur is dit dan ook als voorwaarde opgenomen. Om dit declaratietraject in goede banen te leiden zullen komende periode nog de nodige stappen gezet moeten worden. Zodra hierover meer details bekend zijn zullen wij u hierover informeren.